Call: Aangenaam (2016/17)

Lynn Heesterbeek, Tim Janssen, Jonas Scholtes, Daan Spinder i.s.m. AZC Heerlen

Tussen juli 2015 en juni 2016 zochten maar liefst 45.690 vluchtelingen bescherming in Nederland. Tijdens de asielprocedure bevinden vluchtelingen zich in een onbekende omgeving waaraan zij zich moeten aanpassen, ofwel inburgeren. In asielzoekerscentra wordt aan de basisbehoeften van eten, drinken en onderdak voldaan. Sociale behoeften blijven echter achter. Vluchtelingen hebben moeite met het begrijpen van de denk- en handelswijzen van Nederlanders. Mede door negatieve vooroordelen van Nederlanders verloopt de communicatie bovendien lastig en komen vluchtelingen moeilijk met hen in contact. 

Vier studenten van de opleidingen Communication & Multimedia Design (Zuyd Maastricht), Industrial Design (TU/e) en Industrieel Product Ontwerpen (Fontys Venlo) zijn het gesprek met vluchtelingen aangegaan. Samen hebben zij een concept ontwikkeld om contact tussen Nederlanders en vluchtelingen te bevorderen en de drempel tot kennismaking te verlagen. “Aangenaam!” is een samenwerkingsproject met als resultaat een expositie van persoonlijke verhalen van vluchtelingen. De verhalen worden samen met designstudenten vertaald naar objecten en met behulp van een 3D printer gemaakt. De expositie heeft een openbaar en laagdrempelig karakter. Ieder verhaal is persoonlijk en uniek. Het delen en verbeelden van deze verhalen heeft tot doel om begrip voor en acceptatie van vluchtelingen te bevorderen. 

Met behulp van een bijdrage van het Fonds voor Cultuurparticipatie krijgt dit project een vervolg onder de naam “Thuis Zuhause” in de vorm van een samenwerking tussen Cube design museum in Kerkrade en Ludwig Forum in Aken.

Al 25 jaar heeft het COA in de gemeente Heerlen een asielzoekercentrum waar maximaal 412 personen opgevangen kunnen worden. Azc Heerlen is gevestigd in de wijk Imstenrade nabij het industrieterrein de Beitel.

AZC Heerlen