Call: Awakening the Senses (2016)

Kyra Nijland i.s.m. EIZT/ZTL – Expertisecentrum voor innovatieve zorg en technologie/Zorgtechniek Limburg en Zorgcentrum Glana (Zuyderland)

Een groot deel van bewoners met dementie in een verpleeghuis heeft last van gedragsproblemen, zoals depressie, apathie en agitatie. Met de huidige middelen zijn deze mensen lastig te prikkelen. Zonder de desbetreffende medicatie is het moeilijk om het welbevinden van de mensen te bevorderen en de klachten te verminderen. Robotica/technologie kan hierin ondersteuning bieden door prikkeling van verschillende zintuigen. Bestaande voorbeelden hiervan zijn de zorgrobot Paro en de interactieve Tovertafel. Vaak zijn zulke toepassingen echter relatief duur in de aanschaf, waardoor deze slechts beperkt worden ingezet.

EIZT/ZTL wil bijdragen aan toekomstbestendige zorg en werkt aan concrete vragen uit de praktijk. Tijdens een themabijeenkomst over zorgrobotica zijn deze problemen rondom mensen met dementie benoemd door zorgprofessionals, waaronder Zorgcentrum Glana. Voor haar afstudeerproject voor de opleiding Communication & Multimedia Design (Zuyd Maastricht) is Kyra Nijland samen met Glana de uitdaging aangegaan om het welbevinden van dementerenden te bevorderen. Het doel is om een betaalbare toepassing te ontwerpen, waarmee verschillende zintuigen op een positieve manier geprikkeld kunnen worden. Zij heeft onderzoek gedaan in verschillende verpleeghuizen en daarbij zowel zorgprofessionals als mantelzorgers en bewoners bij het proces betrokken. Ze ontwierp een ‘snoezellamp’, waarbij de elementen beeld, licht, geluid en aroma worden ingezet om bewoners tot rust te laten komen dan wel te activeren.

Het Nederlandse zorgstelsel staat onder druk. Steeds meer mensen hebben behoefte aan een bepaalde vorm van zorg, terwijl er steeds minder mensen zijn die zorg kunnen verlenen. Om ervoor te zorgen dat ook in de toekomst zorg op hoog niveau kan worden gegeven is innovatie nodig. Zorg vernieuwen, verbeteren en effectiever maken is een enorme uitdaging.
EUZT/ZTL