Call: Dementia and Transport (2015/16)

Marc Bergers, Miriam Dünzer, Yascha Franken, Imke Heusschen i.s.m. Provinciale werkplaats Dementie en Ouderenzorg.

Eén op de vijf mensen krijgt ooit te maken met een vorm van dementie. Mensen met dementie wonen steeds langer thuis. Voor hen bestaat de mogelijkheid om naar een dagbehandeling/-besteding te gaan. Een veel voorkomende reden om hiermee te stoppen is echter het vervoer. De rit van en naar de dagbehandeling geeft veel stress, onrust en strijd. Wanneer opname in een woonzorgcentrum de beste en enige oplossing is, ervaren mantelzorgers dit vaak als falen. 

Een groot deel van het probleem blijkt weg te vallen als er een begeleid(st)er meerijdt, die ook ondersteuning kan bieden tussen de bus en de voordeur. Dit konden vier studenten van de opleidingen Communication & Multimedia Design (Zuyd Maastricht) en Industrieel Product Ontwerpen (Fontys Venlo) aan den lijve ondervinden tijdens hun onderzoek. In co-creatie met de opdrachtgever, medewerkers en cliënten van verpleeghuis De Dormig in Landgraaf, Alzheimer Café Parkstad en museumbezoekers van Cube design museum, ontwierp het team een prototype voor de Qbus – een fysieke kubus met zes zijden die ieder een andere mogelijkheid tot afleiding in de bus bieden. De Qbus moet zorgen voor een positieve associatie met de busrit. Daarnaast ontwierpen zij een app die vrijwilligers in de buurt van de patiënten kan faciliteren bij het bieden van extra ondersteuning. Hierbij valt te denken aan het helpen bij de jas aandoen en de sleutels te vinden, maar ook sociale activiteiten, zoals ’s ochtends voor het vertrek een kopje koffie te drinken.

In 2030 zal het aantal mensen met de diagnose dementie in de provincie Limburg verdubbeld zijn (becijferd door TNO). Deze stijging en de knelpunten die cliënten en mantelzorgers ervaren in de zorg hebben geleid tot het tot stand komen van het dementieprogramma Hulp bij Dementie.
Hulp bij Dementie