Call: Memento Mori (2019/20)

Gekoppeld aan de tentoonstelling (Re)design Death van Cube design museum

Drie studenten (CMD Zuyd; IPO Fontys; ID TU/e) hebben een spel ontworpen om het taboe rondom het thema dood te doorbreken. Iedereen heeft er ooit mee te maken, maar we praten er liever niet over. Daardoor zijn mensen niet goed voorbereid op het moment dat ze met de dood worden geconfronteerd.

Het spel creëert de mogelijkheid om in een veilige context binnen het gezin op een laagdrempelige, leerzame en vooral leuke manier dit serieuze thema bespreekbaar te maken. Prototypes van het spel zijn veelvuldig getest met museumbezoekers en experts uit de uitvaartbranche en op het gebied van palliatieve zorg.

Hedendaags design rondom afscheid nemen, sterven, rouwen en herinneren: Zo’n 50 objecten laten zien hoe designers, vaak na een persoonlijke ervaring, invulling geven aan de behoeften en rituelen die er zijn rondom overlijden.

Espositie (Re)design Death

Cube design museum